ลบ แก้ไข

ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูง

ไทย-กัมพูชา ร่วมแก้ปัญหา
 

ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย) เห็นชอบกรอบนโยบายแก้ไขปัญหา และเห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยหารือกับฝ่ายกัมพูชาตามประเด็นที่อยู่ในกรอบการหารือ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลับลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา
 
 กรอบนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาและใช้เป็นกรอบการหารือสำหรับการประชุมคณะกรรมการการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา มี 6 ข้อ เพื่อใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมระดับประเทศกับฝ่ายกัมพูชา มีดังนี้
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,685 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ความหมายของธงอาเซียน สัญลักษณ์อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึงประเทศสมาชิกรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง...
  by Editor Bow
 • เขต การค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) AFTA การค้าเสรีอาเซียน มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในฐานะที่เป็นฐานการผลิตที่สำคัญเพื่อป้อนสินค้าสู่ตลาดโลก...
  by Editor Bow
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก ก่อนไป AEC ไทยมีขีดความสามารถแค่ไหน...
  by Editor Bow
 • เนื้อหาอ้างอิงจาก manager.co.th...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean