ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีย้ำ “ไทยแลนด์ 4.0” จะต้องเกิดความสมดุลกับสังคมและสิ่งแวดล้อม


นายกรัฐมนตรีย้ำ “ไทยแลนด
 

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการพัฒนาประเทศตามนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0” ว่า ได้นำแนวทางประชารัฐมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและปฏิรูปเศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้วิสัยทัศน์เดียวกันคือ "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,530 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • weloveshopping.com บทบาทของ มาเลเซีย อาเซียน นับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2500 เป็นต้นมา ผู้นำและรัฐบาลมาเลเซียต่างให้ความสนใจต่อการร่วมมือในระดับภูมิภาคเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า...
  by Editor Bow
 • BEIJING China for years has welcomed the worlds trash, creating a roaring business in recycling and livelihoods for tens of thousands. Now authorities are clamping down on an industry that has helped the rich West...
  by Editor Bow
 • นายจำรัส กิจจาวิทย ประกันสังคมจังหวัดลำปาง เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การจัดการโลจิสติกส์ทางถนน ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 10 ลำปาง เพื่อพัฒนาและยกระดับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบกิจการ...
  by dogTech
 • ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา ท้าให้ญี่ปุ่นเป็นประเทศมหาอำนาจที่มี ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของโลก ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงเป็นประเทศหนึ่งที่โลกจับ...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean