ลบ แก้ไข

กต. เร่งขับเคลื่อน 2 ยุทธศาสตร์ทางการทูตที่สำคัญเพื่อยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม


กต. เร่งขับเคลื่อน 2 ยุท
 

นายทรงศักดิ์ สายเชื้อ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศกำลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทางการทูตที่สำคัญอีก 2 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์การทูตวิทยาศาสตร์และยุทธศาสตร์การทูตการศึกษา ซึ่งอยู่ระหว่างยกร่างสาระสำคัญและแนวทางต่าง ๆ ว่าจะดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งยุทธศาสตร์ทั้ง 2 จะมีส่วนสำคัญในการยกระดับวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,893 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ศ.ด ร.ศิริลักษณ์ โรจนกิจ อํานวยคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญ ชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดเผยว่า นักบัญชีเป็นหนึ่งในอาชีพเสรีเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปลายปี 2558 แล้ว...
  by Editor
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในจังหวัดสงขลาได้มีการกำหนดเป้าหมายที่จะพัฒนา มหาวิทยาลัยให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กล่าวว่า...
  by dogTech
 • laospdrnews.wordpress.com มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ) หรือ ชื่อในภาษาอังกฤษ "National University of Laos" เป็นมหาวิทยาลัยรัฐชั้นนำของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์...
  by Editor Bow
 • ในขณะที่ประเทศไทยเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2015 ทีมฟุตบอลในไทยพรีเมียร์ลีกอย่างสุพรรณบุรีเอฟซีก็ได้เปิดตัวความคิดริเริ่มที่ไม่ซ้ำแบบใคร เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียนทั่วจังหวัดใน...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean