ลบ แก้ไข

สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิ GSP ให้แก่สินค้าไทยจำนวน 12 รายการ


สหรัฐฯ ประกาศคงสิทธิ GSP
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการทบทวนโครงการสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรเป็นการทั่วไป หรือ GSP สหรัฐอเมริกา ประจำปี 2558 สหรัฐฯ ได้ผ่อนผันการระงับสิทธิ GSP ตามคำร้องขอผ่อนผันของกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเกษตร โดยแยกเป็นสองกรณี ได้แก่ กรณีสินค้าไทยที่มีส่วนแบ่งตลาดนำเข้าจากสหรัฐฯ เกินร้อยละ 50 แต่มูลค่าที่สหรัฐฯ นำเข้าจากทั่วโลกในแต่ละรายการต่ำกว่ามูลค่าขั้นต่ำที่สหรัฐฯ กำหนด ซึ่งในปี 2558 กำหนดไว้ที่ 23 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้สินค้าไทยได้รับการผ่อนผันจำนวน 11 รายการ เช่น ดอกกล้วยไม้สด อุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าที่มีมอเตอร์ เมล็ดถั่วหรั่งที่ใช้เพาะปลูก ทุเรียนสด มะละกอตากแห้ง และตระกร้าจับปลาทำจากไม้ไผ่ เป็นต้น ส่วนกรณีที่ไทยได้รับการผ่อนผัน คือ สินค้าหมวดเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าน้ำมะพร้าว
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,337 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean