ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีเสนอหลักการ “ความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน”ประชุมอาเซม ครั้งที่ 11


นายกรัฐมนตรีเสนอหลักการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลงสำหรับการประชุมอย่างไม่เป็นทางการ (Retreat) หัวข้อ "การส่งเสริมสามเสาหลักของอาเซม” (Enhancing the Three Pillars of ASEM) ในการประชุมสุดยอดอาเซม ครั้งที่ 11 เสนอหลักการ 3 M เน้น "ความไว้เนื้อเชื่อใจร่วมกัน ความเคารพซึ่งกันและกัน และผลประโยชน์ร่วมกัน”เป็นแนวทางการดำเนินงานระหว่างเอเชีย-ยุโรป
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,668 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean