ลบ แก้ไข

อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา สานสัมพันธ์ไมตรีอาเซียน จ.เลย กับแขวงไชยะบุรี สปป.ลาว


อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ส
 
นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวว่า เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างเมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยอาศัยมิติทางศาสนาและวัฒนธรรม เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านศาสนา วัฒนธรรม เกิดกิจกรรมที่เชื่อมความสัมพันธ์ต่อกันในระดับพื้นที่ อำเภอด่านซ้าย ในการนี้จังหวัดเลยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดจัดงาน อาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,040 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 10 สุดยอดสถานที่ ท่องเที่ยว กัมพูชา 1 Angkor Wat ปราสาทนครวัด 2 Ankor Thom ปราสาทบายน 3 Taprohm ปราสาท ตาพรหม 4 Banteay Srei ปราสาทบันทายสรี 5 Sunset at Phnom Bakheng 6 Angkor National Museum พิพิธภัณฑ์ แห่งชาติอังกอร์...
  by Editor Bow
 • นายอนันต์ ลิลา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) เปิดเผยว่า สศก.ได้จัดการประชุมสัมมนาเรื่อง การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ปี 2557: ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย...
  by Editor
 • 106familynews.com อาเซียนกับการศึกษาไทย อยู่อันดับ 8 ของอาเซียน ประเทศไทยถูกสะท้อนภาพคุณภาพการจัดการศึกษาที่ตกต่ำลงทุกปี อาทิ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยจัดอยู่ในอันดับ 6 ของประเทศในกลุ่มอาเซียน...
  by Editor Bow
 • arda.or.th ภาครัฐและอุตสาหกรรมยางพาราชี้ ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมีแนวโน้มฟื้นตัวใน 2-3 เดือนข้างหน้า หลังตกต่ำมาหลายปี เจ้าหน้าที่ภาครัฐและอุตสาหกรรมยางพาราชี้ ราคายางธรรมชาติในตลาดโลกมี แนวโน้มฟื้นตัวใน 2-3...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean