ลบ แก้ไข

ครม.เห็นชอบการฝึกร่วมศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน

ครม.เห็นชอบการฝึกร่วมศูน
 

การจัดการฝึกร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบร่างระเบียบปฏิบัติประจำของศูนย์แพทย์ทหารอาเซียน และศูนย์ประสานงานนานาชาติ ด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้จริงเมื่อมีสถานการณ์เกิดขึ้น
 
พื้นที่การฝึกร่วมฯ แบ่งพื้นที่เป็น 3 พื้นที่ ประกอบด้วย
1.พื้นที่มณฑลทหารบกที่ 14 มีจำนวน 4 สถานีฝึก ประกอบด้วย 1) สถานีอาคารถล่ม 2) สถานีพื้นที่ถูกตัดขาด 3) สถานีพื้นที่ตั้งค่ายผู้ประสบภัย และ 4) สถานีพื้นที่สารเคมีรั่วไหล
2.พื้นที่สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา เป็นสถานีการอพยพผู้ประสบภัยทางอากาศ
3.พื้นที่เกาะสีชัง เป็นสถานีการอพยพผู้ประสับภัยทางทะเล
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,572 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ (Lorentz National Park) อุทยานแห่งชาติลอเรนซ์ อยู่ในประเทศอินโดนีเซีย มีพื้นที่ 2.5 ล้านเฮคเตอร์ เป็นเขตอนุรักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวในโลก...
  by Editor Bow
 • เว็บไซต์สกายแทร็กซ์ (Skytrax) ผู้จัดอันดับสนามบินทั่วโลก เปิดเผยอันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2557 (The Worlds Best Airports 2014) ผลปรากฏว่า ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮีของสิงคโปร์ หรือ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี...
  by Editor Bow
 • weloveshopping.com บทบาทของ มาเลเซีย อาเซียน นับตั้งแต่มาเลเซียได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี 2500 เป็นต้นมา ผู้นำและรัฐบาลมาเลเซียต่างให้ความสนใจต่อการร่วมมือในระดับภูมิภาคเป็นอย่างมาก จนอาจกล่าวได้ว่า...
  by Editor Bow
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมป่าไม้ ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) และ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean