ลบ แก้ไข

จ.สระแก้ว-สตึงบท กัมพูชา ขอเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพรมโหด


จ.สระแก้ว-สตึงบท กัมพูชา
 

รับทราบการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำพรมโหด ระหว่างบ้านหนองเอี่ยน ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย กับ สตึงบท เมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย ประเทศกัมพูชา ทั้งนี้ เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดแล้วจะต้องปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวทันที
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,647 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเข้าร่วมการประชุมเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรมโดยการประชุมครั้งนี้จัดโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อกำหนดนโยบายและกลยุทธ์ในการส่งเสริมภาควัฒนธรรมและศิลปะของภูมิภาคอาเซียนนอกจากนี้ยังกล่าวถึงวิธีการที่จ...
  by dogTech
 • เคยสงสัยไหม ทําไมอเมริกาหรือประเทศในฝั่งยุโรปจึงตั้งตัวเป็นใหญ่ แล้วเหตุใดพวกเขาจึงต้องแทรกแซงกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนากว่า? อะไรคือการวัดค่าให้เขามีอํานาจเหนือกว่าเรา? เพียงเพราะเขามีระบบเศรษฐกิจที่ดีใช่ไหม...
  by Editor
 • งานประชุมประชาคมอาเซียน (ASEAN Peoples 'Forum) หรือ ACSC / APF จัดขึ้นในย่างกุ้ง ประเทศพม่าในรูปแบบ "ความก้าวหน้าของประชาชนที่มีต่อความสงบสุขอย่างยั่งยืนและการพัฒนาความยุติธรรมและประชาธิปไตย"...
  by dogTech
 • เหลือเวลาอีกไม่ถึงปีไทยและชาติสมาชิกอาเซียนอีกทั้ง 9 ประเทศ จะผนวกรวมกันเป็น ประชาคมอาเซียน (เอซี) ซึ่งประกอบไปด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (เอเอสซีซี) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (เอพีเอสซี)...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean