ลบ แก้ไข

รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม AEM ผลักดันแผนงานอาเซียนและการเจรจา RCEP


รมว.พาณิชย์ ร่วมประชุม A
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การพบกันครั้งนี้จะเป็นการประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกันครั้งแรกหลังจากที่เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดย AEM จะร่วมกันกําหนดแผนงานใน 10 ปีข้างหน้า และจะรับรองเอกสารสําคัญ 21 ฉบับ เช่น การรับรองแผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจในช่วง 10 ปี การรับรองกรอบการตรวจสอบและประเมินผลสําหรับ AEC Blueprint 2025 ที่จะใช้ ติดตามผลความสําเร็จของการทํางาน การรับรองเรื่องที่ลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนปีนี้ให้ความสําคัญอันดับต้น 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,698 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงการต่างประเทศจัดหลักสูตรฝึกทักษะด้านแรงงานตามโครงการสร้างทักษะแรงงานและวิชาชีพในกัมพูชา (กัมพูชา/สปป.ลาว/เมียนมาร์) หนึ่งในโครงการภายใต้ยุทธ ศาสตร์ประเทศหรือ Country Strategy...
  by Editor Bow
 • อาเซียนมุ่งหวังประโยชน์จากการรวมตัวกันเป็นประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนเพื่อให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดีและมีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันโดยเน้นการส่งเสริมความรู้...
  by Editor Bow
 • พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 รวมถึงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่เวียงจันทน์...
  by dogTech
 • นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยเดินทางพบกับ นาย ติน วิน ฉ่วย ผู้ว่าราชการจังหวัดท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน เมียนมา พร้อมคณะ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean