ลบ แก้ไข

ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย


ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วม
 

ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกฯ โดยไม่กระทบต่ออธิปไตย สิทธิ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ภายใต้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,799 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ จะเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 รวมถึงการประชุมสุดยอดที่เกี่ยวข้องที่เวียงจันทน์...
  by dogTech
 • ปีนี้นับว่าเป็นปีทองสําหรับเกาหลีใต้ที่แสดงบทบาทกับอาเซียนได้มากกว่าที่เคย เพราะความสัมพันธ์แน่นแฟ้นระหว่างกันดําเนินมาเป็นปีที่ 25 แล้ว โดยเกาหลีใต้กับอาเซียนไม่เพียงเป็นคู่ค้าสําคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้น...
  by Editor
 • เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก เป็นไทยสุดขีด ตอน กินให้พอใช้ให้เป็น...
  by Editor Bow
 • เวียดนามกับประชาคมอาเซียน การรับเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน จะช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และเพิ่มอำนาจในการต่อรองทางการเมืองของอาเซียนได้...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean