ลบ แก้ไข

ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วมต่อต้านการประมงผิดกฎหมาย


ประเทศสมาชิกอาเซียน ร่วม
 

ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกฯ โดยไม่กระทบต่ออธิปไตย สิทธิ ภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของประเทศสมาชิกอาเซียน-ซีฟเดค ภายใต้กฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ประมงอาเซียน โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งในระบบการตรวจสอบ ควบคุม และเฝ้าระวัง ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศ 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 812 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความพร้อมของไทยที่จะแบ่งปันความรู้และเชี่ยวชาญกับประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียน เพื่อแก้ไขปัญหาไฟไหม้ป่า รายงานจากกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่า กลุ่มความประเทศอาเซียนจำเป็นจะต้องพัฒนา...
  by dogTech
 • ชางงี สิงคโปร์สนามบินที่ดีสุดในโลก !! ผลการจัดอันดับของเว็บไซด์ท่องเที่ยวชื่อดัง เดอะ ไกด์ ทู สลีป อิน แอร์พอร์ท ระบุว่า สนามบินที่ดีที่สุดในโลกคือท่าอากาศยานนานาชาติ ชางงี ของสิงคโปร์ และสนามบินที่แย่ที่สุดได้แก่...
  by Editor Bow
 • คุณภาพของไทยที่มีฝีมือแรงงานในทุกสาขาควรได้รับการพัฒนาต่อไปเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเคลื่อนย้ายเสรีของแรงงานฝีมืออาชีพอาเซียนหลังจากการเปิดตัวย่างเป็นทางการของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC)ภายในสิ้นปี 2015...
  by dogTech
 • ไทยและกัมพูชาได้แลกเปลี่ยนการเดินรถข้ามพรมแดนระหว่างกัน โดยเริ่มจากรถบรรทุกให้เดินทางไปถึงเมืองหลวงของกันและกันได้ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากเปิดประตูสู่อาเซียน: กัมพูชา...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean