ลบ แก้ไข

อาเซียน-แคนาดา ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ


อาเซียน-แคนาดา ยกระดับคว
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน-แคนาดา ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ว่า ที่ประชุมได้หารือการดำเนินการตามแผนงานเพื่อดำเนินการตามปฏิญญาร่วมอาเซียน-แคนาดา ด้านการค้าและการลงทุน ปี 2559 - 2563 ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่างอาเซียนกับแคนาดาเป็นสองเท่าภายในปี 2563 ซึ่งผลสำเร็จของการดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวจะเสริมสร้างมูลค่าการค้าระหว่างอาเซียนกับแคนาดาให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่มีมูลค่าการค้ารวมเป็น 16.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ
 
นอกจากนี้ รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและแคนาดาได้เห็นชอบให้มีการจัดตั้ง ASEAN-Canada Trade Policy Dialogue ที่จะเป็นกลไกในการหารือประจำปีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาควิชาการ เพื่อขยายมูลค่าการค้าการลงทุน 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,022 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • 1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) มุ่งมั่นที่จะเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจและการผลิตสินค้าในภูมิภาค เพื่อเป็นปลายทางการลงทุนที่ครบวงจรในตลาด AEC ซึ่งเป็นการรวมตลาดทั้ง 10 ประเทศสมาชิกเข้าด้วยกัน 2....
  by dogTech
 • นางอรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า จากข้อมูลของสหประชาชาติ พบว่าขณะนี้โลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยเฉพาะประเทศในกลุ่มอาเซียน ซึ่งมีจำนวนประชากรทั้งหมดกว่า 627 ล้านคน...
  by Editor Bow
 • ปี 2558 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายของอุตสาหกรรมไมซ์เนื่องจากเป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทุกภาคส่วนจึงจําเป็นต้องร่วมมือขับเคลื่อนกันอย่างแข็งแรงและ เข้มข้น...
  by Editor
 • การรถไฟแห่งประเทศไทย 113ปี เทียบกับ พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ ทั้งเอเชียเราอยู่ตรงไหนของการแข่งขัน ไทยเป็นประเทศที่ สองที่รถไฟ เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจาก2009 10 21 ch3...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean