ลบ แก้ไข

ไทย-เมียนมา เทรด เอ็กซ์โป สนับสนุนการค้าสองประเทศ


ไทย-เมียนมา เทรด เอ็กซ์โ
 

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ครั้งที่ 2/2559 ได้เห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการร่วมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ภายใต้ยุทธศาสตร์การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี หลังจากภาคเอกชนได้จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เมียนมา และได้มีแผนกำหนดจัดมหกรรมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ปี 2559 (Thailand-Myanmar Trade Expo 2016 ) 

อ่านต่อ AEC Connectivity
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,650 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • พ.อ.ประพัฒน์ พบสุวรรณ ผบ.ฉก.ม.2 กองกำลังผาเมือง ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานชายแดนไทย-เมียนมาระดับท้องถิ่นหรือทีบีซี มอบหมายให้ พ.อ.จักเรศ ศิริพงษ์ เสธ.ฉก.ม.2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการใน อำเภอแม่สาย...
  by dogTech
 • ทางการนครด่าหนัง ได้สั่งให้บริษัทเอกชนห้างร้าน และสถานบริการต่างๆ ปลดป้ายชื่อ ป้ายที่เป็นภาษาจีนขนาดใหญ่ทุกชนิดตลอดแนวถนนสายสำคัญ 3 สายที่ขนานชายฝั่งทะเลจีนใต้คือ ถนนหว่างซา (Hoang Sa) ถนนเจื่องซา (Truong Sa)...
  by Editor Bow
 • เรียนรู้ภาษาอาเซียนคำทักทายประจำชาติอาเซียน 10 ประเทศ 1.ประเทศไทย คำทักทาย สวัสดี 2.ประเทศบรูไน ชื่อภาษาท้องถิ่น เนการาบรูไนดารุสซาลาม คำทักทาย- ซาลามัต ดาตัง 3.ประเทศกัมพูชา หรือที่เรียกกันง่ายๆว่า เขมร คำทักทาย...
  by Editor Bow
 • เว็บไซต์สกายแทร็กซ์ (Skytrax) ผู้จัดอันดับสนามบินทั่วโลก เปิดเผยอันดับ สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ประจำปี 2557 (The Worlds Best Airports 2014) ผลปรากฏว่า ท่าอากาศยานนานาชาติชางฮีของสิงคโปร์ หรือ ท่าอากาศยานสิงคโปร์ชางงี...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean