ลบ แก้ไข

UNSEEN ผ้าไทย สีสันแพรพรรณแห่ง ASEAN


UNSEEN ผ้าไทย สีสันแพรพร
 

กรมการพัฒนาชุมชน จัดงาน ศิลปาชีพ ประทีปไทย OTOP ก้าวไกล ด้วยพระบารมี ภายใต้แนวคิด "UNSEEN ผ้าไทย สีสันแพรพรรณแห่ง ASEAN" เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองราชย์ครบ 70 ปี และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมายุครบ 84 พรรษา โดยคัดเลือกผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพฯ และผลิตภัณฑ์โอทอปจากทั่วประเทศ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้ประชาชนได้เลือกซื้อกว่า 2,500 บูธ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,206 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

  • จากการที่ในปี 2015 สมาชิกของอาเซียนจะจัดตั้งประชาคมอาเซียนและกำหนดกิจกรรมต่างๆ ที่น่าไปสู่ความร่วมมือและความเข้มแข็งแก่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะในด้านของการค้า ดังนั้น สิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ กฎหมาย ระเบียบ...
    by Editor Bow
  • ประวัติการก่อตั้งอาเซียน กำเนิดอาเซียน อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration)...
    by Editor Bow
  • ตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมาจนถึงปี 2557 รวมเวลาทั้งสิ้น 5 ปีแล้วที่ประเทศอาเซียนเก่า 6ประเทศเปิดเสรีการค้าและการลงทุน จนกระทั่งปัจจุบัน คิดอยู่ในใจตลอดเวลาว่า "แล้ว SMEs ไทยได้เข้าใจประเด็นเกี่ยวกับ AEC มากน้อยแค่ไหน"...
    by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean