ลบ แก้ไข

เชิญชม การแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ไทย-บรูไน “อาไล พาเพลิน ครั้งที่ 5 : Power of Dreams พลังแห่งความฝัน


เชิญชม การแสดงดนตรีแลกเป
 

กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับสถานีวิทยุและโทรทัศน์แห่งบรูไน จัดการแสดงดนตรีแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-บรูไน "อาไล พาเพลิน ครั้งที่ 5: Power of Dreams พลังแห่งความฝัน” ในโอกาสเฉลิมฉลองการครองราชย์ครบ 70 ปี ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมเฉลิมฉลองการมีพระชนมายุครบรอบ 70 พรรษา ของสุลต่าน ฮายี ฮัสนัล โบลเกียห์ แห่งบรูไนดารุสซาลาม ภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกัน (MOU) ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 – 19.00 น. ณ ห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพฯ
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,785 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อัตราการบริโภคเบียร์ในประเทศมากเป็นอันดับ 3 ในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ก็สูงมากเช่นกัน ทางกระทรวงการคลังเวียดนามได้เสนอรัฐปรับเพิ่มภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ตั้งแต่กลางปี 2558 เป็นต้นไป...
  by Editor Bow
 • เอกอัครราชทูตคนแรกของอินเดียกับอาเซียนได้นำเสนอหนังสือต่อเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อย้ำถึงความสำคัญที่รัฐบาลอินเดียต้องการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอาเซียนและประเทศสมาชิกอาเซียนและความปรารถนาของรัฐบาลอิ...
  by dogTech
 • การแต่งกายของอาเซียน ฟิลิปปินส์ ชนเผ่าเดิมของฟิลิปปินส์ คือ นิโกรโตส์ (Negritos) อพยพมาจากตอนกลางของทวีปเอเชีย ต่อมาชนเผ่าอินโดนีเซียได้เข้ามาอยู่ในประเทศนี้ เป็นพวกเชื้อชาติมองโมลอยด์ ผสมคอเคเซียน...
  by Editor Bow
 • การเสวนาทางวิชาการ ปัญหาอุปสรรคและโอกาสในประชาคมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com เนื้อหาอ้างอิงจากประชาคมการเมือง ความมั่นคงอาเซียน...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean