ลบ แก้ไข

ไทย – ลาว ลงนามบันทึกความเข้าใจ ขยายกรอบการรับซื้อไฟฟ้าจาก สปป.ลาว


ไทย – ลาว ลงนามบันทึกควา
 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบหารือทวิภาคีกับ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรี เชื่อมั่นว่า การประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 จะสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี ภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของ สปป.ลาว ซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุน สปป.ลาว ในทุกด้าน ทั้งกรอบทวิภาคีและพหุภาคี รวมถึงการร่วมผลักดันการนำวิสัยทัศน์อาเซียนสู่การปฏิบัติตามหัวข้อการประชุมอาเซียนปีนี้ คือ การเปลี่ยนวิสัยทัศสู่ความจริง เพื่อประชาคมอาเซียนที่มีพลวัต ทั้งนี้ ผู้นำทั้งสอง ได้ติดตามประเด็นการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาว ซึ่งปัจจุบันฝ่ายไทย โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ยกร่างแผนแม่บทการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวข้ามแดนไทย – ลาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของสองประเทศต่อไป
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 2,823 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • อาเซียนจะเปิดตลาดแรงงานเสรีสำหรับอาชีพพิเศษในปี 2015 โดยมีหลายอาชีพที่ต้องมีการฝึกอบรมพิเศษและมีประสบการณ์ เช่น ช่างเทคนิค ช่างยานยนต์ ช่างเชื่อม เป็นต้น นอกจากนี้แม้ว่าแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียนเช่น...
  by dogTech
 • ภาพแฟ้มเอเอฟพี วันที่ 26 ก.ย. 2556 ชายชาวพม่าตรวจมิเตอร์ไฟฟ้าที่อาคารหลังหนึ่งในนครย่างกุ้ง ความต้องการพลังงานไฟฟ้าของพม่าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ และเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว...
  by Editor
 • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025(ASEAN Economic Community 2025 Blueprint)...
  by dogTech
 • ความร่วมมือที่น่าสนใจยิ่งคือ กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) จัดอบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ระดับ 1 เพื่อพัฒนายกระดับแรงงานด้วยการทดสอบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean