ลบ แก้ไข

นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรี กลุ่ม 77


นายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน
 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมระดับรัฐมนตรีกลุ่ม 77 ระหว่างการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
 
นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประเทศสมาชิกที่สนับสนุนการดำรงตำแหน่งประธานกลุ่ม 77 ของไทยตลอด 9 เดือนที่ผ่านมา ทำให้สามารถผลักดันผลประโยชน์ของกลุ่มฯ และรักษาพลวัตรการรับรองวาระสำคัญระดับโลกในห้วงปีที่ผ่านมา อาทิ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 วาระปฏิบัติการแอดดิส อาบาบา ความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ปีนี้จึงเป็นปีแรกในการอนุวัติผลลัพธ์เหล่านี้ ปีนี้ได้มีการนำวิสัยทัศน์ไปสู่การดำเนินการที่เป็นรูปธรรมอย่างสอดคล้องกับความต้องการและผลประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนา เพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตั้งแต่ต้นปี 2559 เป็นต้นมา
 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 1,434 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • เจ้าแม่แห่งวงการค้าปลีกของฟิลิปปินส์ เทเรสิตา ซี-โคสัน เปิดเผยกับสำนักข่าวของฟิลิปปินส์ว่า การเปิดเสรีในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน น่าจะทำให้เกิดการไหลเข้ามาของสินค้าจากประเทศสมาชิก เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย...
  by Editor Bow
 • 1. วันออกพรรษา อันหมายถึง วันสิ้นสุดการจำพรรษา ของภิกษุครบ 3 เดือนในฤดูฝน เรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า วันปวารณา (อ่านว่า ปะ - วา - ระ - นา) หรือ วันมหาปวารณา คือ...
  by Editor Bow
 • พลังงานเป็นปัจจัยสำคัญต่อต้นทุนการดำเนินชีวิต และเป็นต้นทุนสำคัญของการผลิตในระบบอุตสาหกรรมชาติอาเซียน โดยเฉพาะสิงคโปร์และไทยต่างกำลังมองหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ เพื่อตอบรับกับปริมาณการบริโภคในปัจจุบันอย่างสมดุล กรมอาเซียน...
  by Editor Bow
 • การฝึกอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติการที่มุ่งเน้นไปที่การเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในสามประเด็นสำคัญ คือ : i)สินเชื่อผู้บริโภคและการธนาคาร ii) สิ่งแวดล้อม iii)การบริการระดับมืออาชีพ...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean