การบูรณาการอาเซียนเพื่อส่งเสริมการค้าไทย-มาเลเซีย


 

                ในการเป็นประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ในช่วงปลายปี 2015 ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียเชื่อว่าการรวมกลุ่มอาเซียนจะช่วยเพิ่มการค้าทวิภาคีของทั้งสองประเทศ โดยผู้แทนของทั้งสองประเทศมีการหารือในประเด็นการค้าในที่ประชุมซึ่งคณะกรรมการการค้าไทย-มาเลเซียร่วมกันจัดขึ้นในกรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้แทนไทยนำโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้แทนมาเลเซียเข้าร่วมหารือด้านการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity 

โดย dogTech
วันที่ 21 กันยายน 2558
พิมพ์หน้านี้