อาเซียนเปิดตัว "หนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์"


 

                อาเซียนได้วางแนวทางในการปรับปรุงสภาพชีวิตชนบทผ่านโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OVOP) ซึ่งถูกเปิดตัวในตอนท้ายของการประชุมเชิงปฏิบัติการอาเซียนในอินโดนีเซีย

อ่านเพิ่มเติม AEC Tourism Connectivity

 

โดย dogTech
วันที่ 17 ตุลาคม 2558
พิมพ์หน้านี้