ก.ยุติธรรม เสริมสร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนกฎหมายล้มละลาย และการฟื้นฟูกิจการในกรอบอาเซียน

ก.ยุติธรรม เสริมสร้างควา

พลโท ชูนล หาสารีสร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี และผู้บริหารกรมบังคับคดี เข้าพบ Mr. Kannan Ramesh ผู้พิพากษาศาลฎีกาที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายล้มละลายและการฟื้นฟูกิจการ และ Mr. Aedit Abdullah เพื่อหารือในเรื่องกรอบความร่วมมือ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายล้มละลาย 

อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 24 พฤษภาคม 2559
พิมพ์หน้านี้