ไทย- ลาว ลงนาม MOU เพื่อแก้ปัญหาแรงงานตามหลักสากล

ไทย- ลาว ลงนาม MOU เพื่อ
 

นายธีรพล ขุนเมือง ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานในฐานะโฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทย - ลาว ณ ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนาม บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และ ดร. คำแพง ไซสมแพง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 
อ่านต่อ AEC Connectivity
โดย dogTech
วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
พิมพ์หน้านี้