ลบ แก้ไข

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวลาวเกินความคาดหมายในปี 2013

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้


กระทรวง แถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาว รายงานว่าตลอดปี 2013 ที่ผ่านมา มีชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในลาวเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,779,490 คน และนำรายได้เข้าสู่ประเทศกว่า 550 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

ทั้ง นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวไม่เพียงแต่จะเพิ่มขึ้นจาก 3 ล้าน 3 แสนคน ในปี 2012 เท่านั้น หากแต่ยังเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในลาวเกินกว่าแผนการในปี 2013 และเกินกว่าระดับการคาดหมายสำหรับปี 2015 ที่วางไว้ที่ 3,750,000 คนอีกด้วย

สำหรับ จำนวนนักท่องเที่ยวดังกล่าวเป็นนักท่องเที่ยวจากอาเซียนกว่า 3 ล้าน 4 หมื่นคน ซึ่งเพิ่มจาก 2 ล้าน 7 แสนคน ในปี 2012 ทั้งยังคิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี 2006 ที่มีนักท่องเที่ยวจากอาเซียนเพียง 9 แสนคน

ส่วน นักท่องเที่ยวจากภูมิภาคอื่นก็เดินทางมาท่องเที่ยวในลาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อ เนื่องเช่นกัน โดยนักท่องเที่ยวจากยุโรปเพิ่มขึ้นจาก 185,000 ในปี 2012 เป็นมากกว่า 212,000 คนในปี 2012 ในขณะที่นักท่องเที่ยวจากสหรัฐก็เพิ่มขึ้นจาก 75,800 คน เป็น  85,900 คน

ส่วนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในลาวมากที่สุดก็คือ นักท่องเที่ยวจากไทยซึ่งมีมากกว่า 1.9 ล้านคน นั่นเอง

รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของลาวกล่าวว่าเหตุที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา ท่องเที่ยวในลาวเพิ่มขึ้นดังกว่าก็คือ การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยวในลาวที่ก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากลมาก ขึ้นเรื่อยๆ โดยจะเห็นได้จากการที่ลาวได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวในระดับโลกหลาย รายการ โดยเฉพาะรางวัลล่าสุด เมื่อต้นปี 2013 ที่สภาการท่องเที่ยวและการค้ายุโรปก็ได้มอบรางวัลให้ลาวเป็นประเทศที่น่า เที่ยวมากที่สุดในโลกเรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก lao.voanews.com

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor Bow
ชม 5,100 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean