ไปสัมผัสวีถีการใช้ชีวิตของ ประเทศบรูไน อาเซียน


ไปเรียนรู้ประเทศบรูไร 1ในประเทศสมาชิกอาเซียน คนส่วนมากในบรูไนนับถือศาสนาอิสลาม
การใช้ชีวิตในแต่ละวันของประชากรบรูไน วัยรุ่นที่บรูไนเป็นคนที่มีความคิดใหม่ๆ และในบรูไนมีวัยรุ่นมากถึง
80 %

เรียบเรียงโดย KERO uAsean.com
เนื้อหาอ้างอิงจาก ห้องเรียนใหญ่ฯ - บรูไน (1) 22Sep12
โดย Editor Bow
วันที่ 5 เมษายน 2556
พิมพ์หน้านี้