ลบ แก้ไข

กรมการขนส่งทางบกมอบนโยบาย รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

           20 พ.ย.57 นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบายการบริหารงานของกรมการขนส่งทางบก ด้านความปลอดภัยและงานบริการแก่ผู้บริหารส่วนกลางและสำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2558 ว่า การมอบนโยบายดังกล่าวเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ระยะสั้นปี 2558 และระยะยาวปีพ.ศ.2559-2563
 
          ทั้งนี้ เป็นการมุ่งเน้นการปรับโครงสร้างและทิศทางการควบคุมกำกับดูแลแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกด้าน อาทิ การเพิ่มความเข้มงวดกฎระเบียบ บทลงโทษอย่างจริงจังมากขึ้น ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการขนส่งทางบกรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) ในปลายปี 2558
 
          อย่างไรก็ตาม กรมการขนส่งทางบกได้สอดรับกับนโยบายของนายกรัฐมนตรี ทำก่อน ทำจริง ทำทันที"
มาปรับใช้เพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนต่างๆ ผ่านสายด่วน 1584 ให้มีความชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งการควบคุมรถโดยสารสาธารณะทุกประเภทให้เข้าสู่ระบบ และการประเมินพฤติกรรมพนักงานขับรถรวมถึงการควบคุมความเร็วการเดินรถจะมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้

 

          นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงสถานีขนส่งผู้โดยสารที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีสะดวกสบายในการใช้บริการของประชาชน และการพัฒนาระบบใบอนุญาตขับขี่ให้มีความเข้มงวด รวมถึงมีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนสอนขับรถเอกชนเพิ่มขึ้นและกำหนดแนวทางการควบคุมที่เข้มงวดต่อไป

ขอขอบคุณที่มา : AEC  NEWS 
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 2,521 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean