ลบ แก้ไข

ฉัตรชัย'ชงระบายข้าว 4 แสนตัน ส่งออก-โรงสีจี้ลดขั้นตอนชิงขายตัดหน้าเวียดนาม

 
 
      พาณิชย์เตรียมประชุม 15 ธ.ค.นี้ให้ความเห็นระบายข้าว 4 แสนตัน ภายใน มี.ค. 58 ด้านเอกชนจี้รัฐบาล
ตัดขั้นตอน เร่งประมูลข้าวเก่าส่งออกแอฟริกา ส่วน ประมูลรอบ 4 ไม่โดนใจ เปิดขายปลายข้าว ไม่ตรงความต้องการของตลาด คาดได้แค่ตันละ 8,000 บาท

     ภายหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพข้าว ที่มีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีเป็นประธานตรวจสอบคุณภาพข้าวสารในสต๊อกรัฐบาลได้ข้อสรุปว่า ข้าว จํานวน 17 ล้านตัน
แบ่งเป็นข้าวคุณภาพดีจํานวน 2 ล้านตัน เป็นข้าวคุณภาพต่ํากว่ามาตรฐาน โดยมีลักษณะภายนอกเหลือง
บางส่วน จํานวน 14 ล้านตัน หรือ 80% ข้าวเสื่อมสภาพ จํานวน 7 แสนตัน ข้าวหาย จํานวน 2 แสนตัน

    แหล่งข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้จะมีการประชุมเพื่อ
สรุปแนวทางการระบายข้าวสารในสต๊อกของรัฐบาล เพื่อนําข้อมูลเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและ
บริหารจัดการข้าว (นบข.) ซึ่งมีพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบด้านคุณภาพข้าว เสนอควรให้มีการระบายข้าวทุกเกรดที่ตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วพร้อมกัน ในช่วงเดือน
มกราคมมีนาคม 2558 เพราะเป็นช่วงที่ผลผลิตข้าวนาปี 2557/2558 เก็บเกี่ยวหมดแล้ว และอยู่ระหว่างเตรียม
ปลูกข้าวนาปรัง ปี 2558 รอบแรกถือเป็นจังหวะเหมาะสมที่จะมีการระบายให้มากที่สุดตามนโยบายของ พล.อ.
ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

   ล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศประกาศเปิดประมูลข้าวสารทั่วไป ครั้งที่ 4/2557 โดยเปิดให้มารับฟังคําชี้แจง
ขอรายละเอียดเพิ่มเติมการจําหน่ายข้าวสารในสต๊อก ของรัฐในวันที่ 12 ธันวาคม 2557 และเปิดให้ยื่นซอง และ
ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 จะเปิดซองของผู้ยื่นประมูล

     แหล่งข่าวจากวงการส่งออกข้าว เปิดเผย ว่า การประมูลครั้งนี้มีปริมาณข้าวรวม 400,100 ตัน แบ่งเป็น
ปลายข้าว 3 แสนตัน และที่เหลือเป็นข้าวขาว เพราะยังตรวจสอบไม่เสร็จ แต่ตลาดต้องการข้าวต้น โดยเฉพาะ
ตลาดแอฟริกา เพราะถ้าช้ากว่านี้จะต้องแข่งกับปากีสถาน เวียดนาม และเมียนมาร์ซึ่งได้แจ้งรัฐบาลไปแล้วว่า
ควรจะดําเนินการให้เร็ว เพราะที่ผ่านมาใช้เวลาไม่ต่ํากว่า 2 สัปดาห์ทําให้ผู้ส่งออก เสียโอกาส สําหรับราคาปลาย
ข้าวคาดว่าจะได้ราคาประมาณ 8,000 บาท/ตัน ต่ํามาก ขาดทุนแน่นอน เพราะต้นทุนสูงมาก

      นางประพิศ มานะธัญญา กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจียเม้ง จํากัด กล่าวว่า การนําข้าวสารระดับคุณภาพ
80% ออกมาประมูลยังพอปรับปรุงขายได้หากประมูลแล้วมีปัญหาเรื่องคุณภาพข้าว รัฐบาลไม่ต้องกังวล เพราะ
โครงการรับจํานําปี 2554/ 2555 เป็นต้นมา เป็นความรับผิดชอบของเซอร์เวเยอร์ส่วนในปี 2556/2557 ปรับ
หลักเกณฑ์ให้เป็นเจ้าของคลังรับฝากเป็นผู้รับผิดชอบ ฉะนั้น หากนํามา ประมูลแล้ว ผู้ซื้อเกิดปัญหา สามารถ
เรียกทั้งเซอร์เวเยอร์และเจาของคลัง มารับผิดชอบ หรือชดเชยกันไป ให้ข้าวออกสู่ตลาดได้

      รัฐบาลชุดนี้เพิ่งเปิดประมูลข้าวไปได้เพียง 3 รอบ ปริมาณ 5-6 แสนตันเท่านั้น เทียบกับสต๊อก 18 ล้านตัน
ยังห่าง กันมาก ควรรีบดําเนินการ เพื่อส่งออกไปตลาดหลักแอฟริกา ซึ่งคุณภาพข้าว ในแต่ละปีเก่า-ใหม่ห่างกันปี
ละ 30 เหรียญสหรัฐต่อตัน อย่างข้าวปี 2556/2557 ราคา 11 บาท ข้าวจากปี 2555/2556 อยู่ที่ 10 บาท
ปัจจุบันราคาส่งออกข้าวขาวลงเร็ว หากมีข้าวรัฐบาลมาช่วยราคาจะลงไม่แรง ขึ้นไม่แรง

     ตอนนี้ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิอยู่ที่ตันละ 12,300-12,500 บาท ข้าวขาวตันละ 8,200-8,300 บาท แต่ถ้า
ภาคกลางขึ้นไปซื้อที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบวกค่าขนส่ง ค่าบริหารจัดการ 8,500 บาทต่อตัน

     แนวโน้มราคาข้าวขณะนี้ลดลงทุกชนิด และคงจะทรงตัวอย่างนี้ไปถึงปี 2558 หากไม่มีปัจจัยอะไรมากระทบ
โดยราคาส่งออก ข้าวนึ่งลงไปตันละ 100 เหรียญสหรัฐ ใกล้เคียงกับราคาข้าวขาว 5% ตันละ 390-400 เหรียญ
สหรัฐ ถ้าเป็นเกรดพรีเมี่ยม อยู่ที่ตันละ 420 เหรียญสหรัฐ

     "การแข่งขันกับคู่แข่งรุนแรง ทั้งระหว่างผู้ส่งออกรายใหญ่ด้วยกัน ตัดราคากันเอง ขณะที่ในต่างประเทศต้องแข่งขันกับ ข้าวเวียดนาม ซึ่งเป็นจังหวะดีถ้ารัฐบาลระบายข้าวออกมาให้ผู้ส่งออกตอนนี้จะสามารถเสนอขาย
ล่วงหน้า 3 เดือนได้เพราะเวียดนามจะปิดตลาดแล้ว ถ้าประมูลออกมาตอนนี้ยังทัน ก่อนข้าวเวียดนาม ออกมา
ขณะนี้ทางแอฟริกายังกินข้าวเก่าของไทย ทางเจียเม้งทําข้าวหอมมะลิแบบพรีเมี่ยม ปีละ 50,000-60,000 ตัน
จากยอด 300,000 ตัน และมีข้าวขาวเป็นหลัก นอกนั้นเป็นข้าวนึ่ง ข้าวเหนียว โดยเฉพาะข้าวขาวมีปริมาณมากที่
ส่งออกไปตลาดแอฟริกา" 

      แหล่งข่าวจากโรงสีข้าว เปิดเผยกับ "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า สถานการณ์ความเคลื่อนไหวในวงการค้าข้าว
ขณะนี้เท่าที่ทราบผู้ส่งออกหลายรายมีออร์เดอร์ที่จะส่งออกไปตลาดต่างประเทศ แต่ไม่ยอมหาซื้อข้าวจากตลาด
ในราคาสูง เกือบทุกราย จะรอโครงการระบายข้าวของรัฐบาล โดยพยายามไปเร่งให้รัฐบาลเปิดประมูล และคง
เสนอซื้อในราคาที่ไม่สูงมาก เพื่อกดราคารับซื้อข้าวจากในตลาดต่อไป

"ขั้นตอนการระบายข้าวของกระทรวงพาณิชย์แต่ละครั้งค่อนข้างล่าช้ามาก ครั้งนี้คงเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่าน
มา คนประมูลข้าวได้ไม่รู้ว่า จะได้รับข้าวเมื่อไหร่ อย่างไรก็ตาม ในวงการมีการวิพากษ์วิจารณ์และตั้งข้อสังเกต
กันว่า การระบายข้าวช้า อาจ มีเบื้องลึกเบื้องหลัง คือ คนที่ประมูลได้อาจจะเข้าไปล็อกคนใหญ่คนโตในหน่วย
ราชการให้อนุมัติช้า ๆ จะได้ไม่ต้อง จ่ายเงิน เป็นการเก็งกําไรไปในตัว เพราะ แนวโน้มข้าวน่าจะขาดตลาด จึง
ชะลอเวลา ไว้" แหล่งข่าวกล่าว


ขอขอบคุณข้อมูลจาก :  ประชาชาติธุรกิจ
 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Editor
ชม 1,975 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • การลงทุนในประเทศไทยยังคงเติบโตในระดับที่น่าพอใจ โดยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศก่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นกับนักลงทุนโดยรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)...
  by dogTech
 • เขื่อนรุสสีจรุมใต้ (Lower Russei Chrum) เขื่อนไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่สุดของกัมพูชา ได้เริ่มเดินเครื่องทดสอบดำเนินการผลิต หลังใช้เวลาก่อสร้างนาน 3 ปี 6 เดือน เจ้าหน้าที่จากบริษัทที่ดูแลการก่อสร้างของจีนระบุ เขื่อนไฟฟ้าขนาด 338...
  by Editor Bow
 • ยอดการลงทุนจากต่างประเทศในพม่า มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 3 เท่า ในปีงบประมาณปัจจุบัน โดยในจำนวนนี้มีอยู่มากถึง 50% ที่เข้าลงทุนด้านการผลิต หนังสือพิมพ์นิว ไลท์ ออฟ เมียนมาร์ รายงานว่า ในช่วง 1 ปี นับถึงวันที่ 28...
  by Editor Bow
 • ประเทศไทยกำลังที่จะก้าวขึ้นเป็น "ดีทรอยต์แห่งตะวันออก " กำลังจะเป็นความจริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านอุตสาหกรรมรถยนต์ของจีน มีขนาดใหญ่เกือบสองเท่าของสหรัฐอเมริกา ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาค่ายรถยนต์เติบโตอย่างรวดเร็วถึง...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean