เคยฟังหรือยัง? 'รักเปิดเผย' เวอร์ชั่นหลากภาษา รับ 'วันอาเซียน'

เคยฟังหรือยัง? รักเปิดเผ

คลิปวิดีโอน่ารักๆ หนึ่งในกิจกรรมต้อนรับของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับวันอาเซียนมาให้ทุกท่านได้ชม และลองทายกันดูเล่นๆ ว่าจำนวนผู้ร้องเพลง "รักเปิดเผย อาเซียนเวอร์ชั่น 10 ประเทศ 8 ภาษา (cover เพลงละอองฟอง)" นั้น พวกเขามาจากประเทศใดในอาเซียน กันบ้าง...


รู้จัก…วันอาเซียน
วันอาเซียนนั้น ถือกำเนิดขึ้นจากการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย) ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีกลาโหมและรัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย) นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์) นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงคโปร์) และพันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

อาเซียน กำเนิดจาก...?
อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations : ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) จากเริ่มแรกที่มีประเทศสมาชิกเพียง 5 ประเทศ ในเวลาต่อมาได้มีประเทศต่างๆ เข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม (เป็นสมาชิกเมื่อ 8 ม.ค.2527) เวียดนาม (วันที่ 28 ก.ค.2538) สปป.ลาว พม่า (วันที่ 23 ก.ค.2540) และกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกล่าสุด (วันที่ 30 เม.ย.2542) ทำให้ปัจจุบันมีสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ

วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งอาเซียน คือ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่างประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคงทางการเมือง สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีของประชาชนบนพื้นฐานของความเสมอภาค และผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศสมาชิก

สัญลักษณ์ของอาเซียน คือ รูปรวงข้าวสีเหลืองบนพื้นสีแดงล้อมรอบด้วยวงกลม สีขาวและสีน้ำเงิน โดยรวงข้าว 10 ต้น หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและการมีพลวัต สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง

รู้จักอาเซียนกันมากขึ้นไหมจ๊ะ ชาวไทย...


ขอบคุณ ข้อมูลวันอาเซียน จาก เว็บการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน , นสพ. ไทยรัฐ
โดย Editor
วันที่ 15 กันยายน 2557
พิมพ์หน้านี้