ลบ แก้ไข

มนต์เสน่ห์แห่งพม่า


" เมงการาบลา " สวัสดีเป็นภาษาเมียนมาร์กันหน่อยนะคะ

หรือที่คนไทยเราเรียกขานติดหูว่า ประเทศพม่า นั่นเอง

ประเทศพม่า นั้นเป้นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกับประเทศไทยมาเป็นเวลาช้านานแล้ว
วันนี้นะคะ เราก็จะมาดูว่า

ความเป็นอยู่ทางด้านวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ในแง่มุมต่างๆของพม่า กันค่ะ : )) 

เราเริ่มจากการมาดูชิวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านกันก่อนนะคะ ก็จะเห็นว่าคล้ายๆคนไทยมากๆเลย 

มีสามล้อปั่น แบบของเมืองไทยด้วย
การเดินทางของพม่านั้น ยังมีการนั่งม้าเกวียนด้วย ซึ่งจะพบมาค่ะในเมืองพุกาม  
    
พระราชวังทางทิศตะวันตก

พม่ามี พระบรมหาราชวัง  คือพระบรมหาราชวังมัณทเลย์ ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมได้ทางทิศตะวันออกเท่านั้นนะคะ สาวนทางทิศตะวันตกนั้น ยกไว้ให้สำหรับข้าราชการทหารและ ครอบครัวที่ได้รับอนุญาติเท่านั้นค่ะ มีความงดงาม อาจจะดูแตกต่างจากของประเทศไทยเราสักหน่อยค่ะเนื่องจากทำจากไม้สักทั้งหลัง

  พระราชวังทางทิศตะวันออก  
พระราชวังทางทิศตะวันออก

พระพบรมราชวังมัณทเลย์เป็นสันกำแพงเมืองซึ่งสร้างในสมัย กษัตริย์มิงดง เพื่อตอบสนองคำทำนายพระราชวังส่วนใหญ่นะคะ จะสร้างด้วยไม้สักและมีความงดงามที่สุดในเอเชียค่ะ
 
ห้องรับรองในแบบผสมผสานระหว่างชาติตะวันตกและของพม่า

  
อารามหลวงของพม่า

                                                  

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


           จะไม่พูดถึงก้คงไม่ได้เลยนะคะ สำหรับเจดีย์ ชเวดากอง หรือ เรียกกันว่าพระมหาธาตุเจดีย์ชเวดากองตั้งอยู่บริเวณ เนินเขาเชียงกุตระ เมืองย่างกุ่งประเทศพม่า  ตามตำนาน เจดีย์ชเวดากองนั้นสร้างเมื่อ 2,500 ปีที่แล้ว แต่นักโบราณคดีเชื่อกันว่าสร้างระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 6-10 โดยชาวมอญ ตามตำนานนั้นเริ่มจากว่า มีพี่น้องพ่อค้า 2 คน ได้ไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า พระองค์จึงประทานพระเกศามา 8 เส้น สำหรับให้พ่อค้าทั้งสองรับไว้บูชา

พระเจดีย์ได้ถูกทิ้งร้างจนมาถึงคริสต์ศตวรรษที่ 14 พระเจ้าพินยาอู ได้ทรงสร้างพระเจดีย์ใหม่สูง 18 เมตร พระเจดีย์ได้ถูกซ่อมแซมเรื่อยมา จนมามีความสูง 98 เมตร ในคริสต์ศตวรรษที่ 15 แผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆ เรื่อยมาทำให้พระเจดีย์ได้รับความเสียหาย และเมื่อปี พ.ศ. 2311 (ในสมัยกรุงธนบุรี) ได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างหนัก ทำให้ยอดของพระเจดีย์หักถล่มลงมาและมีความเชื่อกันว่าหากใครก็ตามนะคะได้มาไหว้พระเจดีย์หากนำธูปปักกับยอดพระธาตุที่หักลงมาแล้วนำหน้าผากไปแตะกับยอดพระธาตุองค์นั้น จากนั้นสักก่ระบูชาพระธาตุแล้วจะทำให้ชิวิตของคนคนนั้นซึ่งต่อให้ถึงช่วงที่ตกต่ำถึงขีดสุดหรืออย่างไร เราก็จะไม่ตกต่ำถึงขีดสุดเปรียบสเหมือนยอดพระธาตุต่อให้ตกยังไงก็ไม่ถึงพื้นทำให้ชิวิตมีความมั่นคงถาวร
 

                         

                                  อีกมุมหนึ่งของพระบรมธาตุชเวดากอง                           ยามค่ำคืนของพระบรมธาตุชเวดากอง


                          

 พระตาหวาน 

พระตาหวานนั้นเป็นพระ ซึ่งมีความงดงามและมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของพม่า มีขนตาที่งอนงามและพระบาทมีภาพมงคล 108 ประการ ทั้งยังมีพระบาทซึ่ซ้อนกันอีกด้วย

  

พระนอนที่ใีความงาม ที่สุดในพม่า พระนอนชเวทาไลย์
พระนอนมีองค์พระยาว 55 เมตร สูง 16 เมตรพระพุทธรูปสี่ทิศ


                        

                                 พระพุทธรูปทรงเครื่องทรงปางมารวิชัยองค์ใหญที่สุดองค์หนึ่งของพม่า

                          

 

เจดีย์กาบาเอ ซึ่งอยู่ในเมืองพุกาม เป็นเจดีย์ทรงกลมมีความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง 34 เมตร ซึ่งสร้างโดยนายอูนุ นายกรัฐมนตรีของพม่า เพื่อใช้ในพิธีสังคยานาพระไตรปิฏก


        
เมืองพุกาม เมืองแห่งทะเลเจดีย์ภาพมุมกว้างของเมืองพุกาม

เมืองพุกาม  เมืองพุกามเป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่ 16 เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านประวัติศาสตร์ที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของประเทศพม่า โดยเฉพาะความยิ่งใหญ่ของเจดีย์จำนวนมากกว่า 5,000 องค์ จนได้รับสมญาว่าเป็นเมืองแห่งเจดีย์สี่พันองค์ ซึ่งเป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในประเทศพม่าได้เป็นอย่างดีคนทั่วไปจึงขนานนามเมืองพุกามนี้ว่าเป็นอู่อาริยธรรมของประเทศ


 

ภาพมุมต่างๆของเมืองพุกามนะคะ
  

เจดีย์ชเวสิกองพระมหาธาตุเจดีย์ชเวสิกอง เป็นเจดีย์ใหญ่ สวยงาม ศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวพม่าและชาวไทย ตั้งอยู่ที่เมืองพุกาม โดยชื่อ "ชเวสิกอง" มีหมายความว่า "เจดีย์ทองแห่งชัยชนะ" (ชเว = ทอง) สร้างโดย พระเจ้าอโนรธามังช่อ แต่แล้วเสร็จในรัชกาลพระเจ้าจานสิตาแห่งอาณาจักรพุกาม ราว 960 ปีก่อน ภายในเจดีย์เชื่อว่าบรรจุพระเขี้ยวแก้วและพระสารีริกธาตุ โดยอัญเชิญมาจากลังกา บนหลังช้างเผือก พระเจ้าอโนรธามังช่อได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า ถ้าช้างเผือกคุกเข่าลงที่ใด จะสร้างเจดีย์ไว้ที่นั่น

เจดีย์ชเวสิกองถูกบูรณะในสมัยต่อมาอีกหลายครั้ง เจดีย์ชเวสิกองเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพื้นผิวภายนอกถูกปิดด้วยทองคำเปลว ปัจจุบันมีความสูงราว 53 เมตร หรือ 160 ฟุต มีลวดลายปูนปั้นอยู่ 3 แถว และมีเจดีย์เล็ก ๆ เป็นบริวารอยู่รายรอบ

                                    

ชุดแม่ชีของขาวพม่าค่ะ

       

พระและเณรชาวพม่าค่ะ 

วิถีชิวิตของชาวพุกาม

 

ยังคงมีการใช้มาเทียม และการเลี้ยงแพะของชาวบ้านเด็กน้อยชาวพม่า
  


แม่น้ำอิระวดีแม่น้ำสายหลักของประเทศพม่า


อาหารพม่า ซึ่งจะมีความมันกว่าอาหารไทยนะคะ

 

อาหารพม่านั้นจะคล้ายๆของไทยแต่จะมีความมันและเลี่ยนกว่านิดหน่อยค่ะ


  พระธาตุอินแขวน

        ก้อนหินแห่งศรัทธา ที่ชาวมอญ-พม่า เรียกขานว่า "ไจ้ติโย" หรือ "พระธาตุอินทร์แขวนเป็น 1 ใน 3 มหาบูชาสถานศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแห่งลุ่มอิระวดี เคียงคู่มหาเจดีย์ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง และพระมหามัยมุนี กรุงมัณฑะเลย์ หินหนักกว่า 600 ตันก้อนนี้ ตั้งอยู่บนหน้าผาหินบนภูเขาปองลอง เขตเมืองไจ้โถ่ ในรัฐมอญของพม่า
        ตั้งอยู่อย่างหมิ่นเหม่ว่าจะตกมิตกแหล่ เพราะมองด้วยสายตาแล้ว กว่าครึ่งของเนื้อก้อนหินนั้นยื่นออกมานอกหน้าผา แถมหน้าผายังลาดเอียงลงต่ำ มิได้ยื่นและพุ่งขึ้นสูงเหมือนภูชี้ฟ้าที่เชียงรายบ้านเรา แล้วยังมีการสร้างองค์เจดีย์ตั้งไว้บนก้อนหิน เพิ่มน้ำหนักกดทับเข้าไปอีก
 

นั่นเป็นเพราะว่า  แต่ไหนแต่ไรมา ชาวมอญ พม่า ล้านนา เชื่อว่าบนสรวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งเป็นวิมานที่ประทับของพระอินทร์ มีเจดีย์หรือพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ตั้งอยู่องค์หนึ่ง ภายในประดิษฐานเส้นพระเกศาส่วนพระเมาลี หรือมวยผมที่เจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดออกในคราวออกบวช ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า จึงเรียกกันว่า "พระเกศแก้วจุฬามณี" ถือเป็นเจดีย์ประจำคนที่เกิดปีจอ
        แต่เมื่อตั้งอยู่บนดาวดึงส์สวรรค์ ชาวพุทธไม่สามารถขึ้นไปกราบไหว้ได้ อย่างมากก็จุดโคมไฟลอยขึ้นไปถวายเป็นพุทธบูชา
 
พระอินทร์จึงมีเมตตาจับก้อนหินประหลาดก้อนนี้แขวนลอยไว้ให้สร้าง "พระเกศแก้วจุฬามณี"จำลองไว้บนโลกมนุษย์ หินก้อนนี้จึงไม่มีวันตกลงมา

ประเทศพม่านั้น ยังมีอารยธรรม การท่องเที่ยวและความเป็นอยู่ที่น่าสนใจอีกมากนะคะ
มีทั้งพลังศรัทธาทางด้านศาสนา ความเป็นอยู่และวัฒนธรรม ซึ่งอาจจะคล้ายๆกับประเทศไทยของเรา

ยังมีอีกลายสถานที่ท่องเที่ยวและอาหารอีกหลายอย่างมากมากค่ะ ที่มีความน่าสนใจและรอให้เราท้าพิสูจน์

แล้วพบกันอีกครั้งกับทริปการท่องเที่ยวพม่านะคะ ^_^

 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ