ลบ แก้ไข

327 โรงเรียนในสิงคโปร ได้รับรางวัลโรงเรียนสีเขียว !!


 

สิงคโปร์: รวม 327 โรงเรียน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ลดการใช้ไฟฟ้าน้ำประปา และ การใช้กระดาษ โดย ร้อยละ 5 โดยใช้โปรแกรมการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมแต่ การจัดการที่จะ เกิน เป้าหมายของพวกเขา โดย ชี้ร้อยละ หนึ่ง เป็นอ่างน้อย
 
พวกเขา ได้รับรางวัล สำหรับความพยายาม ของพวกเขาใน โรงเรียน สีเขียว โดยได้รับางวัลรางวัล ( SGA ) 2013 พิธี ในวันอังคารที่ผ่านมา
 
จัดโดย สภา สิ่งแวดล้อม สิงคโปร์ โดยจัดขึ้นที่ เทมาเส็ก โปลีเทคนิค รางวัลถูก นำเสนอโดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ใน สำนักงาน ของนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทั้งด้านทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
 
โปรแกรม การตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมนั้นช่วยให้นักเรียนได้ ทำงานเป็น ทีม ในการตรวจสอบ โรงเรียน ของพวกเขา และส่ง รายงานเกี่ยวกับ ความพยายาม ของพวกเขา ทางด้านสิ่งแวดล้อม
 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคะแนนโรงเรียนที่ มีสิทธิได้รับ หนึ่ง ในสี่ของ รางวัลที่ได้รับ เป็นประจำทุกปี 
 
ในขณะเดียวกัน ศูนย์ Kinderland ( MOE ) ก่อนวัยเรียน เป็นเพียงหนึ่งในกว่า 30 โรงเรียน ได้รับการยอมรับ สำหรับประเภท ที่เพิ่งแนะนำในพิธี ในปีนี้
 
นักเรียน ได้นำวัสดุ ของเสีย ที่จะทำให้ เครื่องดนตรี เป็นส่วนหนึ่งของ กิจกรรม ในห้องเรียน
 
ซูซาน ตาล หลัก เขต ที่ Kinderland ก่อนวัยเรียน ( MOE ) รูม กล่าวว่า " ผ่านกิจกรรมใน โรงเรียนมี เด็กรับจริงที่จะ รู้ว่าสิ่งที่ เป็นความหมายของ 3R และความสำคัญ ของการรีไซเคิลการนำ และลด ในศูนย์
 
" จริงๆแล้วพวกเขา นำกลับบ้าน ข้อความไปให้พ่อแม่และผู้ปกครองมีความภาคภูมิใจ ที่ พวกเขาจะสามารถ verbalise สิ่งที่พวกเขา ได้เรียนรู้ ใน โรงเรียน . " - CNA / nd


เครดิต :: http://news.xin.msn.com/en/singapore/327-schools-receive-awards-for-going-green

 

#มะโอ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ความสามารถทางภาษาอังกฤษและทักษะการเป็นผู้นำในด้านการปรับตัวทางวัฒนธรรมเป็นจุดที่อ่อนแอของพนักงานไทยทำให้ต้องปรับปรุง เพื่อให้สามารถเข้าแข่งขันในตลาดแรงงานของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การรวมตัวกันของ AEC...
  by dogTech
 • ประเทศไทยต้องการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้กับประเทศอาเซียนอื่นๆในด้านของมาตรฐานวิชาชีพครูและการพัฒนาครูผู้สอนในประเทศไทย โดยสิ่งที่ประเทศไทยต้องการ คือ...
  by dogTech
 • การศึกษาขั้นพื้นฐานของไทยมีโอกาสที่จะได้สัมผัสกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ เพื่อเป็นประเทศที่พร้อมนำหน้าไปสู่​​การประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2015 เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานชี้ให้เห็นว่า...
  by dogTech
 • เผยผลวิจัยโครงการสำรวจภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็กในภูมิภาคอาเซียน พบเด็กไทยมีสติปัญญาค่อนข้างด้อยกว่าประเทศอื่นๆ เป็นอันดับ 2 ส่วนเด็กเวียดนามครองแชมป์มีระดับไอคิวล่าช้ากว่าปกตินายกมล รอดคล้าย...
  by Editor

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean