ลบ แก้ไข

ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้า “ 2012 ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR ครั้งที่ 2 "ภาพบรรยากาศ งานแถลงข่าว การจัดงานแสดงสินค้า “ 2012  ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR   ครั้งที่ 2 " ทั้งนี้ สมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียนขอขอบคุณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย สมาคมสโมสรนักลงทุน สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย และ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดงาน “ 201 2 ASEAN (BANGKOK) CHINA IMPORT & EXPORT COMMODITIES FAIR ” ครั้งที่ 2 ที่ได้ร่วมกันส่งเสริมผลักดัน และเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดงานแสดงสินค้าในประเทศไทย  เพื่อตอกย้ำศักยภาพ ด้านการค้าอาเซียน และการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย เพื่อเป็นประตูการค้าสู่อาเซียน อันจะก่อให้เกิด ความก้าวหน้าในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ