ขนมครกเขมร หรือ ขนมกรั๊วะ
รูปร่างเหมือนขนมครกไทย มีลักษณะเป็นสองชิ้นประกบกัน มีรสจืด เวลาทานต้องจิ้มกับน้ำจิ้ม

โดย สิรินภา เลิศสุรวัฒน์
วันที่ 13 ธันวาคม 2556
พิมพ์หน้านี้