ลบ แก้ไข

เที่ยวฟรีตลาดนัดอาเซียน

เที่ยวตลาดนัดอาเซียน มุมสุขสันต์"นันทนาการ

 
มุมล่างซ้าย- แสงจันทร์ วรสุมันต์
 
เป็นประเด็นสร้างความตื่นเต้น ตื่นตัว ให้คนไทยในปีนี้อย่างต่อเนื่อง สำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน หรือเออีซี ในปีพ.ศ.2558 ของ 10 ประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The Association of Southeast Asian Nations-ASEAN) อันประกอบด้วย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามหลายหน่วยงาน หลายองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ต่างสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เสริมสร้างสัมพันธ์อันดี รวมถึงพัฒนาศักยภาพ ทักษะต่างๆ ให้คนไทย รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกันตลอดปี กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนา การพลศึกษา การกีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและพัฒนาบุคลากรสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้กิจกรรมกีฬา นันทนาการเป็นสื่อสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มสมาชิกอาเซียนเช่น จัดการแข่งขันกีฬานันทนาการสร้างเสริมความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย ณ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส การจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการสร้างเสริมสัมพันธ์สองแผ่นดินไทย-พม่า (ระนอง-เกาะสอง) การแข่งขันกีฬาและนันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ลุ่มน้ำโขง และการส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนอาเซียน "อาเซียนสคูลเกมส์" เป็นต้นสำหรับในปีนี้ กรมพลศึกษายังมีโครงการใหญ่ "สนุก สุขสันต์ ตลาดนัดนันทนาการอาเซียน" มหกรรมความสุขระดับนานาชาติ ที่นำเสนอเรื่องราวกิจกรรมนันทนาการในประเทศสมาชิกอาเซียน โดยจะจัดขึ้นใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ระหว่างวันที่ 28-30 มิถุนายนนี้ 

1.นานาอาหารจานเด็ดอาเซียน

ซ้ายบน-อาม็อก(ห่อหมก)กัมพูชา

ซ้ายล่าง-อโดโบ้ สตูไก่แบบฟิลิปปินส์

ขวาบน-นาซิเลอมัก(ข้าวมันมลายู)มาเลเซีย

ขวาล่าง-หล่าเพ็ด อาหารพม่า

2.ดารา นักแสดง นักดนตรี ที่จะมาสร้างความบันเทิง

3.หุ่นละครเล็ก

4.ศิลปะการแสดง

5.หัวโต การละเล่นพื้นบ้าน

6.รำกลองยาว

7.ศิลปะการแสดง

 
แสงจันทร์ วรสุมันต์ อธิบดีกรมพลศึกษา กล่าวถึงกิจกรรม "สนุก สุขสันต์ ตลาดนัดนันทนาการอาเซียน" ว่าจะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ประชากรของกลุ่มประเทศอาเซียนซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกัน เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในอัตลักษณ์ทางนันทนาการของแต่ละประเทศ ซึ่งจะนำมาสู่ความสมานฉันท์ในสังคมอาเซียน เป็นการเปิดใจ สร้างความรู้ ความเข้าใจในความเหมือน ความแตกต่างของอาเซียนในหลากมิติทั้งทางวิถีวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ของกันและกัน ทั้งยังเป็นการสร้างทัศนคติให้เห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนันทนาการที่เสริมสร้างศักยภาพของบุคคล สร้างคุณภาพชีวิต เป็นรากฐานในการพัฒนาสังคม ประเทศชาติต่อไปอธิบดีกรมพลศึกษากล่าวต่อว่า งานนี้ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ฟรี โดยจะได้รับหนังสือเดินทาง (passport) 1 เล่ม ใช้แวะชมโซน 10 ประเทศอาเซียนและโซนกิจกรรมต่างๆ ในงาน ทั้งด้านสาระ ความสนุกสนานต่างๆ มากมายเมื่อผู้ร่วมงานร่วมทำกิจกรรมที่ได้รับตราประทับของแต่ละประเทศ หรือตอบคำถามง่ายๆ ครบทุกโซนแล้ว ก็นำหนังสือเดินทางเล่มนี้ไปแลกรับของที่ระลึกได้ฟรี อีกด้วย

สถาปัตยกรรมความโดดเด่นของชาติสมาชิกอาเซียน

1.นครวัด

2.พระราชวังบรูไน

3.การแสดงแม่ไม้มวยไทย

4.การแต่งกายพื้นเมือง

 
โซนต่างๆ ภายในงานนั้นประกอบไปด้วย กิจกรรม "ศาลา 10 ประเทศอาเซียน" แต่ละประเทศจะมีศาลา หรือพาวิลเลียน (Pavilion) ของตัวเองที่จะนำเสนอเรื่องราวความโดดเด่นของประเทศ พาไปชมชุดแต่งกายประจำชาติ ชมการสาธิตการทำอาหารจานเด็ดของประเทศนั้นๆ พร้อมให้ผู้ร่วมงานชิมฟรี!!!จากนั้นไปต่อที่กิจกรรม "ศาลานันทนาการอาเซียน" ชมนิทรรศการมีชีวิตประกอบสื่อมัลติมีเดีย นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการนันทนาการของกรมพลศึกษา ความเป็นมาของอาเซียนและกิจกรรมนันทนาการในอาเซียนผู้ร่วมงานจะเข้าใจว่ากิจกรรมนันทนาการคืออะไร มีประโยชน์อย่างไร และช่วยพัฒนาศักยภาพประชากร พัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองในประเทศกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนได้อย่างไร ศาลานันทนาการอาเซียนนี้ ยังมีจุดประดิษฐ์ของที่ระลึกให้ผู้ร่วมงานได้ใช้จินตนาการสร้าง สรรค์ เป็นของขวัญ ของฝากน่ารักๆ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนันทนาการให้ผู้ร่วมงานได้สนุกกันฟรีๆ

หากใครอยากลับสมองประลองความรู้ รอบตัว ความรู้ ความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านก็เชิญได้ที่ซุ้มเกม "สนุกกับเกมอาเซียน" เป็นซุ้มเกมที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเทศอาเซียน ให้ความรู้และสร้างความสนุกสนานให้ผู้เล่น พร้อมทั้งมีการแจกของที่ระลึกฟรีบรรยากาศภายในงานจะอบอวลไปด้วยความอบอุ่นแห่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน พร้อมด้วยกิจกรรมบันเทิง การแสดงต่างๆ มากมายบน "เวทีนันทนาการอาเซียน" ประกอบด้วยการแสดงวิถีวัฒนธรรม ประเพณี เอกลักษณ์ของชาติสมาชิก การแสดงที่สื่อถึงสายใย ความสัมพันธ์อันดีต่อกันและพบกับนักร้องชื่อดัง ทั้งวงอีทีซี วง Sugar Eyes ริท เรืองฤทธิ์ ศิริพานิช จากเวทีเดอะสตาร์ ค้นฟ้าคว้าดาว ปี 6 และพิเศษในพิธี เปิดงาน 28 มิถุนายน พบ เบลล่า ราณี แคมเปน เจ้าของบทนางสาวศรีสยามจากละครสุภาพบุรุษจุฑาเทพ ตอน คุณชายพุฒิภัทรอธิบดีกรมพลศึกษากล่าวว่า นอกจากกิจกรรมภายในงานที่จะช่วยเปิดใจ สร้างการเรียนรู้ และสานสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนแล้ว ยังถือเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาทางนันทนาการของชาติ เช่น การละเล่นพื้นบ้าน ศิลปะการแสดงอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่ง จะส่งผลสืบเนื่องไปถึงการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยว สนองต่อเป้าหมายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นจำนวนเงิน 2 ล้านล้านบาท ในปี พ.ศ.2558 อีกทางหนึ่ง"สุดท้ายขอเชิญชวนให้มาสนุกสนาน ได้สาระความรู้ เปิดโลกทัศน์ เปิดใจ กับมหกรรมความสุขระดับนานาชาติครั้งใหญ่ ของกรมพลศึกษา ในงาน "สนุก สุขสันต์ ตลาดนัดนันทนาการอาเซียน" 28-30 มิถุนายนนี้ เวลา 16.00-21.00 น. ที่ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เข้าร่วมงานฟรี พร้อมรับของที่ระลึกกลับบ้านมากมาย" อธิบดีคนเก่งกล่าวที่มาข่าวสด
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 4,372 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ไทยแอร์เอเชียกำลังเตรียมแผนการที่จะทำการร่วมกับเครือข่ายแอร์เอเชียในระดับภูมิภาคเพื่อส่งเสริม ประเทศไทยในเชิงรุกเพื่อฟื้นฟูการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ...
  by dogTech
 • ประเทศไทยถือเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชั้นนำของอาเซียน แต่ในปัจจุบันประเทศมาเลเซียกำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นประเทศคู่แข่งคนสำคัญด้วยการเพิ่มวันหยุด ลดภาษีพิเศษและแพคเกจจูงใจอื่นๆ...
  by dogTech
 • The Tourism Authority of Thailand (TAT) is encouraging tourism business operators in the country to submit their products, services and marketing campaigns for the 29th ASEANTA Awards for Excellence. The aim of these...
  by dogTech
 • โครงการ Green bus จะเป็นการเชื่อมโยงอาเซียนในเส้นทางจากจังหวัดเชียงใหม่ไปยังเวียงจันทร์, หลวงพระบางและคุนหมิง นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีแผนที่จะหาคู่ลงทุนร่วมเพื่อการเปิดเส้นทางใหม่ไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนในอนาคต...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean