ลบ แก้ไข

กระทรวงคมนาคมเวียดนาม ทำแผนสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่กระทรวงคมนาคมเวียดนาม ทำแผนสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ชื่อ Thanh Airport แทนสนามบิน Nhat Tan Son Airport
เพื่อให้รองรับผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านๆมา
สนามบินแห่งใหม่นี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 25 ล้านคนต่อปี ในปี 2020
สนามบินแห่งใหม่นี้ใช้เงินลงทุนถึง US$7.8 billion$ รวม $730 million0 สำหรับการซื้อที่ดินและย้าย
โดยที่สนามบิน Nhat Tan Son Airport ที่ใช้ในปัจจุบันจะไปเป็นสนามบินภายในประเทศแทน

แปลเรียบเรียงโดย aviator
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 4,737 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • ชาวนาในเวียดนามกำลังประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ำ หลังจากที่เพิ่งผ่านพ้นฤดูเก็บเกี่ยวปลายปีที่แล้วมา โดยกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนามประเมินว่า มีข้าวที่รอจำหน่ายอยู่มากถึง 4.3 ล้านตัน สาเหตุหลักๆ...
  by Editor Bow
 • จ.ตาก เทศบาลนครแม่สอด สมาคมการค้าเครือข่ายธุรกิจเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ เตรียมจัด "มหกรรมการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก Mae Sot SEZ Expo...
  by dogTech
 • ทวีปที่ไม่ได้มืดมิด: ว่าด้วยการค้าระหว่างอาเซียนกับอัฟริกา (The Not-So-Dark Continent: On ASEAN-Africa Trade) โดย David Hutt แปลและเรียบเรียงโดย ภาคิน นิมมานนรวงศ์ ย้อนไปในปี 2489 ตัวแทนจาก 29...
  by Editor
 • กระแสการประท้วงและ การเคลื่อนไหวต่อต้านการเลือกตั้ง ไม่ได้มีเฉพาะในเมืองไทยเท่านั้น แต่ยังเกิดขึ้นพร้อมๆ กันในหลายประเทศทั่วเอเชีย ปรากฏการณ์ฝ่ายค้านต้านเลือกตั้งในไทย เหมือนหรือแตกต่างจากประเทศอื่นๆ อย่างไร...
  by Editor Bow

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean