ลบ แก้ไข

ใบรับรองสิทธิสำหรับใช้รถเพื่อการพาณิชย์ ในสิงคโปร นิยมสูงขึ้น

ใบรับรองสิทธิสำหรับใช้รถ
 
ใบรับรองสิทธิ The certificate of entitlement (COE)  สำหรับใช้รถเพื่อการพาณิชย์และรถโดยสารสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในสิคโปร์ หลังจากนำออกมาประมูลครั้งล่าสุด
 
มันสูงขึ้นถึง S $ 71,001 เหรียญสิงคโปร ขึ้นจากก่อนหน้านี้ S $ 68,251 เหรียญสิงคโปร์
สำหรับใบรับรองสิทธิพรีเมี่ยม COE สำหรับรถยนต์ขนาดเล็ก เปิดได้สูงกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมามาก

สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กราคาปิดที่ S $ 76,223 เหรียญสิงคโปร์ขึ้นจากเดิม S $ 75,556 
ในขณะที่ใบรับรองสิทธิพรีเมี่ยมสำหรับประเภทที่นี้เปิดเพิ่มขึ้นถึง S $ 79,223 จาก S $ 77,989 เหรียญสิงคโปร์
เลยที่เดียว
 
ราคาสำหรับรถยนต์ขนาดใหญ่ปิดไปสิ้นสุดที่ S $ 76,607 เหรียญสิงคโปร์ ลดลงจาก S $ 77,600 เหรียญสิงคโปร์ 
ในขณะที่ใบรับรองสิทธิพรีเมี่ยมสำหรับรถจักรยานยนต์ลดลงไป S $ 1,722 เหรียญสิงคโปร์จาก S $ 1,792 เหรียญสิงคโปร์

แปลและเรียบเรียงต้นรัก
 
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 3,416 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean