ลบ แก้ไข

บรูไน ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM)

บรูไน เจ้าภาพการประชุมรั

    บรูไนดารุสลามเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM) โดยการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นวาระสำคัญของการประชุม

    การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเบรังกัส ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการที่อาเซียนจะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มความเข้มแข็งของภูมิภาคในฐานะห่วงโซ่อุปทานของโลก นอกจากนี้ ยังมีการหารือความคืบหน้าของการร่วมมือแบบบูรณาการของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าและการลงทุน

เรียบเรียง TS
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 5,402 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ