ลบ แก้ไข

สิงคโปร์ต้องขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ

สิงคโปร์ขยายฐานการผลิต เ


Mr Yeoh Keat Chuan กรรมการผู้จัดการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ (EDB) ของสิงคโปร์ กล่าวว่า สิงคโปร์ต้องขยายฐานการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเราต้องดำเนินการช่วยเหลือผู้ผลิตโดยการวิจัยและพัฒนา (R & D),

สิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นฐานผลิตที่ สำคัญสำหรับเจ้าของแบรนด์ชั้นนำ เช่น Dell, IBM, Lenovo, Asus และ HP

การลงทุนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของรัฐบาลที่ จะนำพาให้บริษัทมีการผลิตและการบริการ ให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเพื่อตอบสนองทักษะด้านเทคโนโลยีและความต้องการการจ้างงานของการพัฒนาเศรษฐกิจของสิงคโปร์ในอนาคต 


เรียบเรียงและแปลโดยต้นรัก
อ้างอิงข้อมูล Eng todayonline
 

เกี่ยวกับประเทศ

 

Spider Show
ชม 4,143 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean