กระทรวงคมนาคมเวียดนาม ทำแผนสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่


กระทรวงคมนาคมเวียดนาม ทำแผนสร้างสนามบินนานาชาติแห่งใหม่ชื่อ Thanh Airport แทนสนามบิน Nhat Tan Son Airport
เพื่อให้รองรับผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้น จากปีที่ผ่านๆมา
สนามบินแห่งใหม่นี้จะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 25 ล้านคนต่อปี ในปี 2020
สนามบินแห่งใหม่นี้ใช้เงินลงทุนถึง US$7.8 billion$ รวม $730 million0 สำหรับการซื้อที่ดินและย้าย
โดยที่สนามบิน Nhat Tan Son Airport ที่ใช้ในปัจจุบันจะไปเป็นสนามบินภายในประเทศแทน

แปลเรียบเรียงโดย aviator
โดย Spider Show
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้