เมืองวังเวียง เมืองเล็ก ๆ ที่ให้ธรรมชาติที่สวยงาม ของลาว
เมืองวังเวียง เมืองเล็ก
 
เมืองเล็กๆ ห่างจากเวียงจันทน์ไปทางเหนือ 160 กิโลเมตร  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองรีสอร์ทของลาว  เพราะมีแม่น้ำไหลเลาะตามภูเขาหินปูนรูปทรงแปลกตา  คล้ายเมืองกุ้ยหลินของเมืองจีน  มีถ้ำให้เที่ยวชมหลายแห่ง
สถานที่ท่องเที่ยว 
 
ในเขตตัวเมืองมีวัดเก่าอายุราว 400-500 ปีอยู่หลายแห่ง  ได้แก่วัดสีเสียงทอง หรือ วัดธาตุ วัดคัง วัดหัวพัน วัดสีสุมาน และวัดพงเพ็ญ  แต่สถานที่ที่นักท่องเที่ยวนิยมคือ การชมถ้ำ  การล่องลำน้ำ  และเยือนหมู่บ้านคนท้องถิ่น 
ถ้ำในวังเวียงมีมากมาย ที่ได้รับการพัฒนาบ้างแล้ว  มีไฟนำทางในถ้ำ  ไกด์ท้องถิ่นซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กหนุ่มพื้นบ้านจะประจำอยู่ตามหน้าถ้ำคอยเก็บค่าผ่านทางพร้อมค่านำชมคนละประมาณ 3,000 กีบ นักท่องเที่ยวควรนำไฟฉายไปเองด้วย ถ้ำที่เข้าชมได้คือ 
ถ้ำจัง  เป็นถ้ำขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงที่สุด  ทางเข้าอยู่ในวังเวียงรีสอร์ท 
ถ้ำผาเผือก  อยู่ไม่ไกลจากถ้ำจัง  ปากทางเข้าถ้ำอยู่บนหน้าผา  ต้องออกแรงปีนป่ายบ้าง  ทางไปถ้ำคือข้ามสะพานไม้ไผ่ข้างๆ โรงแรมน้ำซอง  แล้วเดินตัดทุ่งนาไปยังเชิงเขา 
ถ้ำพูคำ  อยู่ที่บ้านนาทอง ทางเข้าถ้ำต้องเดินผ่านป่าขึ้นไปประมาณ 200 เมตร ภายในประดิษฐานพระนอนสำริดจากประเทศไทย 
ถ้ำผาเจ้า  หมู่บ้านขันหมาก 
ถ้ำช้าง   บ้านนาดาว  เป็นถ้ำเล็กๆ ภายในมีพระพุทธรูปและรอบพระพุทธบาท และถ้ำหอย  มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ด้านหน้าเป็นถ้ำลึกหลายกิโลเมตร 
กิจกรรมที่น่าสนใจอีกอย่างคือ  การนั่งห่วงยางล่องน้ำซอง จุดตั้งต้นอยู่แถวฟาร์มออร์แกนิกที่ชื่อว่า พูดินแดง  ห่างจากเมืองไปทางเหนือ 3 กิโลเมตร 
 
การเดินทาง 
ภายในตัววังเวียงมีรถสองแถว   เดินทางไป-กลับ เวียงจันทน์-วังเวียง  มีรถสองแถวออกจากตลาดคัวแลงถึงตลาดวังเวียง  เริ่มบริการตั้งแต่เช้าถึงประมาณ 6 โมงเย็นรถโดยสารออกจากสถานีรถโดยสารตลาดเช้า เวียงจันทน์ วันละ 5 เที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง  เที่ยวกลับ วังเวียง-เวียงจันทน์  ตามตารางเดียวกัน 
จากวังเวียงมีรถโดยสารต่อไปยังหลวงพระบาง ใช้เวลาประมาณ 5 ชั่วโมง มีการหยุดพักระหว่างทางไม่แน่นอน ควรติดเสบียงเผื่อไปด้วย 
เมืองวังเวียง เมืองเล็ก

เมืองวังเวียง เมืองเล็ก

เมืองวังเวียง เมืองเล็ก

เมืองวังเวียง เมืองเล็ก

เมืองวังเวียง เมืองเล็ก

เรียบเรียงแปล ต้นรัก
โดย Spider Show
วันที่ 24 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้