นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม สั่งคุมเข้มแอปพลิเคชัน โทร.ฟรีบนมือถือ
 
นายกรัฐมนตรีของเวียดนาม

นายกรัฐมนตรีเหวียน เติ๋น ยวุ๋ง
ได้มีคำสั่งให้กระทรวงโทรคมนาคมและสารสนเทศ ของเวียดนาม ร่างกฎระเบียบเพื่อจัดการควบคุมแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เช่น Viber, Wala, หรือ WhatsApp ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้ใช้งานผ่านการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต 


หลังมีข้อร้องเรียนจากบรรดาบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์รายใหญ่ที่ระบุอ้างว่า พวกเขาสูญเสียรายได้หลายล้านดอลลาร์ต่อเดือน

เรียบเรียงและแปลโดย ต้นรัก
โดย Spider Show
วันที่ 25 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้