บรูไน ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM)
บรูไน เจ้าภาพการประชุมรั

    บรูไนดารุสลามเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers – AEM) โดยการหารือเกี่ยวกับการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเป็นวาระสำคัญของการประชุม

    การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเบรังกัส ในการประชุมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการที่อาเซียนจะเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันของภูมิภาค รวมถึงการเพิ่มความเข้มแข็งของภูมิภาคในฐานะห่วงโซ่อุปทานของโลก นอกจากนี้ ยังมีการหารือความคืบหน้าของการร่วมมือแบบบูรณาการของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะในเรื่องของการค้าและการลงทุน

เรียบเรียง TS
โดย Spider Show
วันที่ 29 สิงหาคม 2556
พิมพ์หน้านี้