สิงคโปร์จับร้านค้าปลีก ขายบุหรี่ให้กับเด็ก11 ปี
สิงคโปรจับร้านค้าปลีก ขา

สิงคโปร์ -Health Sciences Authority ( HSA ) ได้เพิกถอนใบอนุญาตค้าปลีกยาสูบ ของร้านค้าปลีกแห่งหนึ่งในสิงคโปร์ หลังกระทำผิดขายบุหรี่ให้กับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะอายุแค่ 11 ปี 
และถูกศาลตัดสินลงโทษ ปรับ S $ 2,000 สิงคโปร์
 
กฎหมายสิงคโปร์ระบุไว้ว่าการขายบุหรี่ให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี จะต้องถูกปรับ ถึง S $ 5,000 สิงคโปร สำหรับความผิดครั้งแรก และ S $ 10,000 สิงคโปร์ สำหรับความผิดครั้งที่สอง
ถ้าผิดครั้งแรกจะถูกระงับใบอนุญาตเป็นเวลาหกเดือน  และถ้าผิดครั้งที่สองจะถูกเพิกถอนใบอนุญาติทันที

เรียบเรียงและแปล ต้นรัก
อ้างอิงข้อมูลที่แปล todayonline.com/singapore/
 
โดย Spider Show
วันที่ 4 กันยายน 2556
พิมพ์หน้านี้