บริษัทซอฟต์แวร์เวียดนามพิจารณาญี่ปุ่นเป็นตลาดที่สำคัญด้านซอฟต์แวร์และไอที
บริษัทซอฟต์แวร์เวียดนามพ

ตลาดซอฟต์แวร์ญี่ปุ่นเป็นที่น่าสนใจในสายตาของบริษัทเวียดนามซอฟต์แวร์
ญี่ปุ่นเป็นตลาดหลักและเป็นคู่ค้าต่างประเทศที่สำคัญของเวียดนาม ร้อยละ 55 ของธุรกิจที่ได้รับการใช้ประโยชน์จากตลาดญี่ปุ่น 
 
แม้ว่าทุกธุรกิจของญี่ปุ่นเป็นตลาดที่จู้จี้จุกจิกถึง 50 เปอร์เซ็นต์จากการสำรวจของพวกเขา แต่พวกเค้าก็ยังคงยืนยันว่าพวกเขาสามารถหาโอกาสทางธุรกิจในตลาดของญีปุ่นได้ ถึงร้อยละ 25 ต่อการตอบสนองความต้องการของตลาดญีปุ่น
 
ตัวแทนของบริษัท เวียดนาม โซลูชั่น เทคโนโลยี ( Techno ) กล่าวว่า บริษัทญี่ปุ่นเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญขั้นสูง ดังนั้นนอกเหนือจาก การให้บริการ เอาท์ซอร์ส ซอฟต์แวร์ สำหรับคู่ค้าของญี่ปุ่นในเวียดนามแล้ว เวียนามยังส่งออก แรงงานวิศวกร ไปยังประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย
 
 
เรียบเรียงแปล ต้นรัก
โดย Spider Show
วันที่ 4 กันยายน 2556
พิมพ์หน้านี้