ลบ แก้ไข

การบรรยายทางวิชาการครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ "ชาติพันธุ์ในเงาอาเซียน"

เชิญร่วมงานการบรรยายทางวิชาการครั้งที่ ๗ ในหัวข้อ "ชาติพันธุ์ในเงาอาเซียน"
ในวันพฤหัสบดีที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น.
ที่ห้อง ๔๐๗ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
จัดโดยโครงการเรียนรู้อาเซียนในมิติวัฒนธรรม 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,772 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ