ลบ แก้ไข

เพิ่มเติมนิคมอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการลงทุน

 

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมมีแผนจะสร้าง 28 นิคมอุตสาหกรรมขึ้นเพื่อที่จะขยายฐานการผลิตภายในประเทศไทยและจูงใจนักลงทุนต่างชาตินอกจากนี้ยังจะเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2015

            การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยอนุญาตให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดการและพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ โดย 18 นิคมอุตสาหกรรมถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างอุตสาหกรรมที่ใช้สำหรับ นักลงทุนทั้งชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งจะตั้งอยู่ในจังหวัดชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทราและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้จะดำเนินการเกี่ยวข้องกับรถยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ รวมไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า    

 

อ่านต่อ... 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 3,184 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean