ลบ แก้ไข

ประเทศไทยแสวงหาความร่วมมือในการแก้ปัญหามลพิษและหมอกควันในอาเซียน

 

            ประเทศไทยพยายามแสวงหาความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษและหมอกควันในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ประเทศบรูไน ดารุสซาลามในความพยายามที่จะหาทางต่อสู้กับปัญหามลพิษและหมอกควัน

            ปัญหาด้านหมอกควันในขณะนี้ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศในประเทศอินโดนีเซีย, มาเลเซียและ สิงคโปร์และมีการแพร่กระจายไปยังภาคใต้ของประเทศไทย โดยใน 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่างของไทย คือ สตูล, ยะลา, นราธิวาส,ปัตตานี,สงขลา, พัทลุง, ตรัง ได้มีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์  

 

อ่านต่อ... 

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 6,418 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ