ลบ แก้ไข

ความกังวลของอาเซียนเกี่ยวกับการพัฒนาของทะเลจีนใต้

 

            รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการพัฒนาในทะเลจีนใต้ซึ่งมีความตึงเครียดในพื้นที่ โดยได้มีการเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจบ่อนทำลายความสงบสุขและความมั่นคงในพื้นที่และแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติวิธี

            ตามรายงานจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยในที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนได้มีการหารือและหาแนวทางในการพัฒนาความสัมพันธ์ ซึ่งจะใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการขยายควา
มสัมพันธ์ของประเทศอื่นๆกับภูมิภาคอาเซียน


         
           นอกจากนี้ในที่ประชุมยังกล่าวถึงประเด็นระหว่างประเทศอื่นๆ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเห็นว่า อาเซียนควรมีบทบาทในการรักษาความสงบในภูมิภาค

 

อ่านต่อ

 

 

dogTech
ชม 5,079 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ