ลบ แก้ไข

5 จังหวัดชายแดนภาคใต้พัฒนาเป็นโซนพิเศษเพื่อการส่งออกสู่อาเซียน


 

            รัฐบาลไทยตระหนักว่า 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีวัฒนธรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากวัฒนธรรมใน ส่วนอื่นๆของประเทศไทยทำให้รัฐบาลออกแบบกลยุทธ์ที่จะสร้าง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นโซนพิเศษ เพื่อให้เป็นพื้นที่พิเศษในการพัฒนาเพื่อการตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นของผู้บริโภคหลังการเปิดเสรีทางการค้าและการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีประชากรกว่า 600 ล้านคน

            5จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเป็นโซนพิเศษ ประกอบด้วย 2,901 หมู่บ้าน

 

อ่านต่อ..

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,745 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ