ลบ แก้ไข

พัฒนาการศึกษาในภาคใต้ของไทยให้เท่าทันอาเซียน

Educational and Employme
 

            กระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวในที่ประชุมเจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับโครงการการศึกษาต่างๆที่จะดำเนินการในภาคใต้บนพื้นฐานของแนวคิดที่จะต้องจัดการให้ประชาชนในท้องถิ่นที่มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อช่วยให้พวกเขามีทักษะในการประกอบอาชีพ

            อีกจุดที่สำคัญ คือ การพัฒนาการศึกษาจะต้องสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างชาวพุทธและชาวมุสลิมให้สามารถเรียนร่วมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติใดๆ โดยรัฐบาลได้อำนวยความสะดวกในด้านการใช้ภาษามลายูในสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้สนับสนุนให้โรงเรียนในภาคใต้ใช้วิธี การศึกษาแบบสองภาษาในการปรับปรุงการเรียนและสร้างทัศนคติที่ดีขึ้นในหมู่พ่อแม่ผู้ปกครองที่มีต่อการศึกษา 


 

อ่านต่อ...

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 7,148 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ