ลบ แก้ไข

คณะรัฐมนตรีอนุมัติมาตรการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจในสี่พื้นที่

Cabinet Approves Measure
 

            คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการในการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางเศรษฐกิจใน4 พื้นที่หลักดังต่อไปนี้ การบริโภคของภาคเอกชน, การลงทุนภาคเอกชน, การใช้จ่ายของภาครัฐและการส่งออก โดยในส่วนของการลงทุนของภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยวที่ซื้อหรือซ่อมแซมสถานที่ให้บริการมีสิทธิ์ที่จะนำไปหักลดหย่อนค่าธรรมเนียมได้ร้อยละ 50 ในปีแรก โดยจะใช้ระยะเวลา 5 ปีในดำเนินการแผนงานนี้

            ในด้านการใช้จ่ายของภาครัฐ รัฐบาลจะเร่งกระตุ้นการใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาในประเทศอย่างน้อยร้อยละ 50 ของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่มศักยภาพที่ดีในการทำงานและเพิ่มความรู้เกี่ยวกับประเทศตนเองให้มากพอจะพัฒนาระบบภาครัฐสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,802 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ