ลบ แก้ไข

การจัดตั้งประชาคมอาเซียนสังคมและวัฒนธรรมจะรวมอยู่ในแผนพัฒนาฉบับที่ 11

Establishment of the ASE            สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้รับคำสั่งให้รวมมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งอาเซียนสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเข้าไปอยู่ในการจัดทำแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ซึ่งดำเนินการในปี 2012-2016

            คณะรัฐมนตรียังมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนและภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียน ซึ่งควรเริ่มต้นด้วยระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีศักยภาพในแง่ของความรู้และเทคโนโลยี โดยจะต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทย

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 4,759 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

 • การศึกษาในอาเซียนก่อนที่จะเป็น rac สำคัญมาก จากประชากรในเเต่ละประเทศที่มีกันไม่กี่10ล้านคน กำลังจะกลายเป็น 600 ล้านคน ถ้ามีประชากรเยอะขนาดนี้ เราจะต้องหาภาษาที่เป็นหลักไว้ใช้ติดต่อสื่อสารกัน เรียบเรียงโดย KERO...
  by Editor Bow
 • กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (MOI English Camp) เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ทักษะ...
  by dogTech
 • ด ร.สุทธ ศรีวงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าจากการประชุมกระทรวงศึกษาธิการ ที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NationalQualification Framework) หรือ NQF โดยสาระส...
  by Editor
 • สมาชิกทุกคนในโครงการเยาวชนเรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SSEAYP) จะเข้าร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจระหว่างการเข้าพักในประเทศไทย โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วม 330 คน จาก 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งพวกเขาจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น...
  by dogTech

สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean