ลบ แก้ไข

ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จะแนะนำหลักสูตรอาเซียน

Thailand to Host a Works
 

            ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคในด้านหลักสูตรอาเซียนศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับยุคของประชาคมอาเซียน โดยมุ่งเน้นไปที่ 7 วิชา คือ วิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์, ประวัติศาสตร์, พลศึกษา, เทคโนโลยีสารสนเทศ, จริยธรรมและศิลปะของแต่ละประเทศในกลุ่มอาเซียน

            ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า การศึกษาเป็นรากฐานที่สำคัญในกระบวนการของการสร้างประชาคมอาเซียน เพราะจะช่วยสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนของ 10 สมาชิกอาเซียน

 

อ่านต่อ

 

เกี่ยวกับประเทศ

 

dogTech
ชม 5,810 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ