ลบ แก้ไข

ความพยายามในการระดมทำงานเพื่อพัฒนาสามเสาหลักอาเซียน 

            ทุกหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบในด้านสามเสาหลักของอาเซียนได้รับการสั่งให้จัดลำดับความสำคัญของการดำเนินงานและทำงานร่วมกันในลักษณะบูรณาการในการเรียนการสอน โดยนายกรัฐมนตรีของไทยได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ สำหรับอนาคตของประชาคมอาเซียนในปี 2015

            การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ สำหรับอนาคตของประชาคมอาเซียนในปี 2015 จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

อ่านต่อ

 

dogTech
ชม 7,100 ครั้ง
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง


สงวนลิขสิทธิ์ © 2556 uAsean.com มหานครอาเซียน Developed By Upbean ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ